fundacja-alternatywa
  Strona startowa
 
 


 

 
Nasze cele:
1. Przeciwdziałanie szeroko rozumianym uzależnieniom, w szczególności uzależnieniom od środków psychoaktywnych i alkoholu.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
3. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
4. Działalność w dziedzinie ochrony praw człowieka, obywatela, równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.
5. Działalność charytatywna.
6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.
7. Edukacja i doradztwo, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dotyczącej problematyki uzależnień oraz praw człowieka i obywatela.
8. Pomoc rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od substancji psychotropowych i alkoholu.
9. Promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży przez wzmacnianie postaw abstynenckich, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz zachowaniom patologicznym.


Lubisz pomagać? Chcesz przyczynić się do pomocy słabszym, potrzebującym?
Nie wiesz co zrobić z wolnym czasem i chcesz go spożytkować w sposób wartościowy?
A może chcesz zdobyć nowe doświadczenia?
Jeśli tak, to zapraszamy do współpracy z naszą fundacją!
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=