fundacja-alternatywa
  2012
 
1. GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW 2012

W roku 2012 fundacja "Alternatywa" zapraszała wszystkich rodziców młodzieży uzależnionej od narkotyków/ biorącej szkodliwie lub znajdującej się w ośrodku terapii uzależnień na GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZICÓW, którą prowadził specjalista terapii uzależnień
Zajęcia mały charakter warsztatowy z elementami psychoedukacji.
Edukacja dotyczyła zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu narkomanii po to, by we właściwy sposób motywować dziecko do leczenia i stawiać granice jego niewłaściwym zachowaniom.
Edukacja mała charakter żywej wymiany doświadczeń i informacji, a zasadą grupy była anonimowość.
Udział w zajęciach był bezpłatny.

Projekt był dofinansowany przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewodę Lubuskiego.


2. WAKACYJNY "PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNO-DORADCZY DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH JEDNOSTKI PENITENCJARNE ORAZ ICH RODZIN" 2012

Zakres konsultacji i porad wyglądał następująco:
  • specjalista terapii uzależnień - udzielał pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, motywowania do podjęcia terapii uzależnień, interwencje w stosunku do osoby uzależnionej – praca z rodziną)

  • prawnik - kwestie przemocy w rodzinie, eksmisje, alimenty, spłaty długów, etc.,

  • pedagog – socjoterapeuta – konsultacje i pomoc pedagogiczno – socjoterapeutyczna dla dzieci osób pozostających w jednostkach penitencjarnych lub je opuszczających (przeciwdziałanie degradacji społecznej dzieci)

  • kurator sądowy/socjolog – porady w zakresie rozwiązywania problemów urzędowych – wskazywanie różnych sposobów załatwiania formalności w urzędach, pomoc w formułowaniu pism urzędowych

Projekt Dofinansowany był ze środków Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej oraz Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Konsultacje i poradu udzielane były NIEODPŁATNIE w lipcu i sierpniu 2012

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=