fundacja-alternatywa
  Współuzależnienie - co to takiego?
 
Współuzależnienie nie jest chorobą – jest to zespół nieprawidłowego przystosowania się   do sytuacji problemowej, który często przez długie lata utrudnia zwrócenie się o pomoc.

Udział w terapii współuzależnienia pomaga wyzwolić się z niszczącego sposobu funkcjonowania oraz istotnie zmienia sytuację w rodzinie!!!


Występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu rodziny  z osobą uzależnioną pokazuje konieczność stworzenia systemu pomocy wszystkim jej członkom. Taka pomoc powinna stać się jedną  z form redukcji szkód powstających w związku z uzależnieniem, szkód dotykających cały krąg osób pozostających w rodzinnych związkach z osobą uzależnioną. Dla wszystkich członków rodziny ważne jest znalezienia wyjścia z błędnego koła odpowiedzialności, poczucia krzywdy czy poczucia winy.
Praca w grupie polega na nauce rozpoznawania własnych schematów zachowań, które wzmacniają  tę destrukcję  i uwikłanie w niszczącą relację.  Ważnym elementem terapii jest również praca nad przyznaniem sobie prawa do wprowadzenia korzystnych dla siebie zmian i weryfikacja przekonań.

Osoba współuzależniona:

  • silnie koncentruje swoje myśli, uczucia i zachowania na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej;
  • usprawiedliwia picie w konkretnych sytuacjach, zaprzecza problemowi i ukrywa sytuację rodzinną przed innymi;
  • stara się kontrolować picie osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilość, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu, itp.);
  • przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodząc konsekwencje jego picia (kłamie przed pracodawcą partnera, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek, itp.);
  • przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje;
  • ma poczucie niemożności rozstania się z partnerem i trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=